L’Ambassade de France en Croatie en collaboration avec le Ministère de la science et de l’éducation et l’Agence pour la mobilité propose des bourses pour le perfectionnement lingustique aux étudiants croates

 

Natječaj za dodjelu jezičnih stipendija Vlade Francuske Republike za akademsku godinu 2018./2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj objavljuju Natječaj za dodjelu jezičnih stipendija Vlade Francuske Republike. 

Osam (8) jednomjesečnih stipendija za usavršavanje francuskoga jezika

Stipendije su namijenjene redovitim i izvanrednim studentima hrvatskih visokih učilišta, upisanima na diplomske studije ili integrirane sveučilišne studije (na 4. ili višu godinu integriranoga sveučilišnog studija) svih studijskih programa.

Stipendije nisu namijenjene početnicima – uvjet je minimalno A2 razina znanja francuskoga jezika (ljestvica za samoprocjenu znanja jezika).

Prednost će se dati kandidatima koji prethodno nisu bili dobitnici stipendije za sudjelovanje na ljetnim tečajevima francuskoga jezika.


Prijava na natječaj mora sadržavati sljedeće dokumente:

- životopis u Europass formatu,

- ovjereni prijepis ocjena cjelokupnoga dosadašnjeg studija. Prijepis ocjena nije potrebno prevoditi na engleski ili francuski jezik;

- presliku diplome DELF (ako je kandidat/kinja posjeduje)

- presliku domovnice (domovnicu nije potrebno prevoditi na engleski ili francuski jezik);

- popunjen odgovarajući obrazac na francuskome jeziku, koji je dostupan na mrežnoj stranici: croatie.campusfrance.org; www.mzo.hr; www.mobilnost.hr);

- otisnut on-line obrazac, ispunjen na hrvatskome jeziku koji je dostupan na mrežnoj stranici: http://www.mobilnost.hr/prijava_za_stipendiju/.

 

Rok za podnošenje prijava je 20. ožujka 2018. godine.

Odluka povjerenstva je konačna te ne podliježe daljnjim izmjenama.


Prijave za stipendije predaju se u dva primjerka:

  1. Francuskom veleposlanstvu dostavlja se jedan primjerak dokumentacije na francuskome jeziku (uz iznimku domovnice i prijepisa ocjena koji mogu biti na hrvatskome jeziku);
  2. Agenciji za mobilnost i programe Europske unije dostavlja se jedan primjerak dokumentacije na hrvatskome jeziku te preslika ispunjenoga francuskoga prijavnog obrasca.


Adresa Francuskog veleposlanstva na koju se šalje prijavna dokumentacija je:

FRANCUSKO VELEPOSLANSTVO 

URED ZA SURADNJU I KULTURNU DJELATNOST (SCAC)

(za natječaj)

Hebrangova ul. 2

10 000 Zagreb


Adresa Agencije za mobilnost na koju se šalje prijavna dokumentacija je:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE

Frankopanska ul. 26

10 000 Zagreb

s naznakom: „Za stipendije Vlade Francuske – jezične stipendije“

Sve pojedinosti i dodatne informacije o natječaju možete dobiti u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije na adresu elektroničke pošte: bilaterala@mobilnost.hr ili na brojeve telefona: 01/5005 955 ili 01/5497 896  te u Uredu za suradnju i kulturnu djelatnost Francuskog veleposlanstva na tel.: 01/48 93 646 ili e-mail: Sanja.HOIC@diplomatie.gouv.fr.  

Prijavom na natječaj kandidati daju pristanak Uredu za suradnju i kulturnu djelatnost Francuskog veleposlanstva i Agenciji za mobilnost i programe Europske unije za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka (koje su ustupili prijavom) u svrhu provedbe natječaja i suglasnost za korištenje podataka prilikom objave rezultata natječaja (ime i prezime) na mrežnim stranicama Ureda i/ili Agencije.