Provjera znanja, vrednovanje stečenog znanja

Provjera znanja

U francuskom sustavu visokog obrazovanja postoje dvije vrste provjere znanja :

  • kontinuirano praćenje koje omogućuje vrednovanje stečenog znanja kroz kolokvije raspoređene tijekom cijele godine iz svakog nastavnog predmeta,
  • ispiti koji uključuju provjeru znanja za sve predmete u nekoliko dana. Riječ je  o cjelovitom ispitu koji se održava dva puta godišnje.

Predavanja na sveučilištu organizirana su najčešće u obliku modula (povezane skupine predmeta) koji nose određeni broj ECTS bodova: diploma sadrži „n“ modula, od kojih su neki obvezni, a neki izborni. Ovi moduli se stječu zauvijek.

Sustav vrednovanja stečenog iskustva

To je skup propisa kojima je cilj vrednovanje stečenog iskustva svake osobe kako bi stekla ili potvrdila diplomu, naslov ili razinu stručne spreme.

 

Podnositelj zahtjeva mora ispuniti dokumentaciju koja sadrži detaljan opis njegovog profesionalnog iskustva i stečenih kompetencija. Dokumentacija se dostavlja  komisiji koja odlučuje o tome hoće li ga prihvatiti u cijelosti ili djelomično. U slučaju djelomičnog prihvaćanja stečenog iskustva, komisija podnositelju zahtjeva predlaže daljnje postupanje.

Sveučilišta često primjenjuju ovaj mehanizam kako bi utvrdila i vrednovala razinu prethodnog obrazovanja stranih studenata koji se u Francuskoj žele upisati na studij.


U praksi postoje dva različita postupka, jedan (VAP 85) omogućuje izravni upis u nastavni program nakon vrednovanja prethodnog obrazovanja, a drugi (VAE) omogućuje stjecanje dijela ili cijele diplome koja potvrđuje stečeno znanje kandidata.