9 od 10 studenata preporučuje Francusku kao studijsku destinaciju

 
Drugo izdanje Barometra Campus France TNS Sofres o predodžbi i privlačnosti Francuske kod stranih studenata
CampusFrance, Croatia

Dvije godine nakon prvog izdanja Campus France ponovno objavljuje barometar u realizaciji TNS Sofres o predodžbi i privlačnosti Francuske kod stranih studenata. Ove godine, posebice zahvaljujući pomoći članova Foruma i Espaces Campus France pri distribuciji ankete, više od 20 000  studenata u cijelom svijetu pristalo je u njoj sudjelovati.

Tri skupine studenata ispitane su od srpnja do listopada 2013.: oni koji se spremaju doći (ili koji upravo otkrivaju Francusku), oni koji su upravo na studiju i oni koji su završili svoj studijski boravak.

Među glavnim pokazateljima ove studije, Francuska ostaje privlačna destinacija, bez obzira na pojačanu konkurenciju (45% studenata koji odaberu Francusku dvoumili su se oko neke druge zemlje, što predstavlja povećanje od 5 bodova u odnosu na prethodnu anketu). Tri glavna razloga odabira Francuske nalaze se u kvaliteti nastave, francuskom jeziku i kulturološkom interesu zemlje. Frankofonija i visoko školstvo zapravo nude višestruke koristi, strani studenti koji biraju Francusku za usavršanje jezika ili zbog želje da ga usavrše, i obrnuto, studijski boravak poboljšva nivo jezika i podupire nastavak prijateljskih i profesionalnih veza s Francuskom. Konačno, ova studija omogućuje procijeniti ulogu Campus Francea u odabiru Francuske kao studijske destinacije.

Ova anketa omogućuje prepoznati napredak u odnosu na 2011. i dodati nove elemente odgovora na određena pitanja poput utjecaja okružnice Guéant ili važnosti prihvata stranih studenata. Pogledajte rezultate...

Campus France zahvaljuje svim studentima koji su sudjelovali u anketi.