Priprema za prijemne ispite na natječajima za visoke škole
CampusFrance, Croatia

 

Ekipa bivših studenata sa Sciences Po Paris, visokih poslovnih škola i ENA-e osmislila je portal Repaire des admissibles koji je namijenjen mladima u inozemstvu kao priprema za natječaje za spomenute škole.

Pripreme su prilagođene potrebama kandidata.