rezultati
Stipendija, Croatia

 

Duge stipendije

 

Prezime i ime     Fakultet

 

1. Mihaela MALENICA  Sveučilište u Zagrebu

 

2. Melita MIOČ   Sveučilište u Zagrebu

 

3. Toni NOGOLICA  Sveučilište u Zagrebu

 

4. Duje GILJANOVIĆ Sveučilište u Splitu

 

5. Mateo ZOKALJ  Sveučilište u Zagrebu

 

6. Kristina MILANOVIĆ  Sveučilište u Osijeku  

 

7. Vedran VUKOVIĆ  Sveučilište u Zagrebu

 

 

Pričuve :

 

 

1. Kresimir MIJIĆ  Sveučilište u Zadru

2.  Niko SKELIN  Sveučilište u Zagrebu

3. Borna MATANOVIĆ  Sveučilište u Zagrebu 

 

 

 

Kratke stipendije

 

1. Nikola BREGOVIĆ  Sveučilište u Zagrebu

2. Matej VUCIĆ  Sveučilište u Zagrebu

3. Ana KRILANOVIĆ Sveučilište u Dubrovniku

4. Ina ERCEG Institut « Ruđer Bošković »

 

 

Pričuve

1. Mate ČARIJA  Sveučilište u Zagrebu

2 .Klara TONČIĆ  Sveučilište u Zagrebu

3. Mladena GLAVAŠ