Novi sustav osiguranja za studente.
Smještaj, Croatia

"CLE",  Caution Locative Etudiante

Clé (Caution Locative Etudiante) je državno osiguranje namijenjeno studentima koji nemaju osobne jamce kako bi im se olakšalo pronalaženje smještaja.

Mogu ga koristiti studenti koji:

 imaju mjesečne prihode, ali bez obiteljske, prijateljske ili bankovne garancije

 se žele nastaniti u Francuskoj kako bi tamo studirali

 imaju manje od 28 godina do 1. rujna u godini u kojo se potpisuje ugovor o najmu

 imaju više od 28 godina do 1. rujna u godini potpisivanja ugovora o najmu ukoliko su doktoranti ili post-doktoranti

Korisnik učestvuje 1,5% najma, čiji iznos ne smije prelaziti 600 eura mjesečno u regiji Ile de France i 500 eura u drugim regijama u Francuskoj.