Sveučilišta i centri za istraživanje i visoko obrazovanje

 
Javna sveučilišta i centri poznati kao PRES primaju strane studente u čitavoj Francuskoj

Francuska ima 83 javna sveučilišta. Financira ih država koja prema vrlo strogoj proceduri odobrava državne diplome koje oni dodjeljuju. Zahvaljujući tome, francuska sveučilišta pružaju izvrsnu razinu obrazovanja po pristupačnoj cijeni, a ujedno pokrivaju sve discipline.

80 % studenata u Francuskoj studira na sveučilištima, od toga10% stranih studenata. Raštrkani po čitavom francuskom teritoriju, svaki od njih nudi vam drukčiji životni okoliš.

 

Ključna istraživačka snaga u Francuskoj

 

Glavnina javno financiranih istraživanja provodi se na sveučilištima budući da je njihova visoka razina obrazovanja opće priznata. Nedavni francuski dobitnici Nobelove nagrade u znanstvenim disciplinama članovi su sveučilišta.

Francuska je donijela « Nacionalnu strategiju za istraživanja i inovacije ». Njome se za naredne četiri godine određuju istraživački prioriteti kako bi odgovorili na izazove znanja, tehnološke izazove i društvene izazove .

Tri glavne osi za razdoblje 2009-2012 su :

zdravlje, prehrana, biotehnologije

problemi vezani za zaštitu okoliša koje treba hitno riješiti i ekotehnologije

informacija, komunikacija i nanotehnologije

Više od 300 doktorskih škola u kojima djeluje 62 000 profesora-istraživača pruža obrazovanje na području istraživanja u uskoj suradnji s više od 1200 istraživačkih laboratorija.

 

Profesionalizacija sveučilišnog obrazovanja

 

Programi koji nude sveučilišta svake se godine sve više otvaraju razmjenama s poduzetničkim svijetom. Vježbenički staževi sve su češće sastavni dio sveučilišnog programa. Oko 30 % studenata (60% studenata programa Master 2) završava vježbenički staž tijekom studiranja.

Sva sveučilišta imaju odgovornu osobu za profesionalnu orijentaciju, kao i ured za pomoć pri zapošljavanju (takozvani BAIP). Njegova je zadaća obavještavati studente o ponudi različitih vježbeničkih mjesta i zaposlenja i pomoći im da se za iste kandidiraju.

 

Centri istraživanja i visokog obrazovanje (PRES)

 

PRES okuplja sveučilišta, specijalizirane škole i istraživačka tijela kako bi im omogućila da kombiniraju aktivnosti i sredstva. U Francuskoj trenutačno djeluje 20 takvih centara.

Glavna je zadaća PRES-a promidžba ustanova koje su njezini članovi. Budući sa su francuske ustanove manje od njihovih međunarodnih konkurenata (u pogledu broja djelatnika), PRES im omogućuje da učinkovitije sudjeluju u međunarodnoj znanstvenoj utrci.

Centri PRES ovlašteni su za koordiniranje magistarskih i doktorskih programa, a dodjeljuju diplome u svoje ime, pa čak i kad obrazovni program izvodi samo jedna ili nekoliko škola ili sveučilišta koji su njezini članovi.

A kad je posrijedi istraživanje, svi objavljeni znanstveni radovi članova nose jedinstvenu oznaku PRES-a što poboljšava međunarodnu vidljivost znanstvenog rada članica centra.

Centri su aktivni i u studentskom životu.  Bez obzira radi li se o primanju stranih studenata, pomoći koju im pružaju pri nalaženju smještaja ili uklapanju u studentski život (satovi francuskog, mentorstvo…), oni su uvijek tu da osiguraju podršku i usluge neophodne za njihov uspjeh.