Sveučilišta, „visoke škole“ i specijalizirana učilišta omogućuju obrazovanje kroz duge nastavne programe koji su različito organizirani ovisno o vrsti obrazovne ustanove

Na sveučilištu

Studij je organiziran na tri razine (ili stupnja):

  • preddiplomski studij: nakon 3 godine studija, odnosno 6 semestara, stječe se 180 ECTS bodova.
  • diplomski studij: nakon 5 godina studija, odnosno 4 dodatna semestra i stječe se 120 ECTS bodova.

Studenti mogu izabrati „znanstveni“ magisterij (bivši DEA) koji vodi prema doktoratu, a „stručni“ magisterij  (bivši DESS) prethodi ulasku u poslovno okruženje.

Ovisno o njihovom prethodnom visokom obrazovanju, strani studenti mogu nastaviti obrazovanje kroz diplomski studij kako bi se specijalizirali kroz razdoblje od jedne ili dvije godine.

U „visokim školama“ i specijaliziranim školama

Dugi nastavni programi u okviru „visokih škola“ traju 5 godina, uključujući dvije godine početnih priprema koje se pohađaju u samoj ustanovi ili tijekom pripremnih tečajeva u okviru ustanova za srednjoškolsko obrazovanje.

Ovi pripremni tečajevi za visoke škole (CPGE), često kolokvijalno nazivani „prépa“ i vrlo poznati po zahtjevnoj nastavi, omogućuju studentima da se nakon isteka razdoblja od dvije godine prijave na prijamne ispite kako bi se upisali na jednu ili više „visokih škola“.

Nakon 5 godina, studentima se dodjeljuje diploma obrazovne ustanove koju su pohađali, a stječu i naslov magistra.

U specijaliziranim privatnim školama studentima se nakon završetka studija dodjeljuje diploma škole koju su pohađali, ali ne stječu nužno naslov magistra.