Značajno reorganizirani studij medicine provodi se od akademske godine 2010./2011., posebno u području prijama stranih studenata

Studij medicine, farmacije i stomatologije organiziran je na sveučilištima povezanim s velikim bolnicama. U Francuskoj postoji tridesetak sveučilišnih kliničkih centara (CHU).

Strani student (izvan Europske unije) ni u kojem slučaju ne može nastaviti studij medicine nakon što je nastava već počela.

Europski studenti koji su stekli diplomu diplomskog studija medicine ili istovjetnu diplomu, strani studenti koji su ispunili obveze za stjecanje diplome diplomskog studija medicine, a koji su u potpunosti pohađali u Francuskoj, mogu upisati specijalizaciju (TCEM – poslijediplomski studij medicine) na uobičajen način (nacionalni klasifikacijski ispit i specijalizacija).

Strani student (izvan Europske unije) koji još nije stekao diplomu studija medicine u svojoj zemlji, mora, bez obzira na razinu obrazovanja, pohađati prvu godinu preddiplomskog studija (PAES – prva godina za zdravstvene studije od 2010.) i položiti ispit na kraju godine. Tek tada može nastaviti s onom razinom obrazovanja koju je postigao u svojoj zemlji.

Natječaj za specijalizaciju za strance

Natječaj za specijalizaciju za strance (otvoren doktorima medicine koji nisu državljani Europske unije) omogućuje stjecanje diplome o završenoj specijalizaciji (DES) nakon 4 godine specijalizacije (medicinske grane) ili 5 godina (kirurgija). Odnosi se na medicinske specijalnosti: anesteziologija, patologija, ginekologija i porodništvo, javno zdravstvo, psihijatrija i kirurgija. U 2010. godini bilo je raspisano 20 mjesta za specijalizaciju za strance (niti jedno u području kirurgije). Popis ponuđenih mjesta za natječaj objavljuje se u veljači, a krajnji rok za podnošenje prijave je kraj mjeseca ožujka.

Diplome o završenim posebnim specijalizacijama za strane liječnike

Diplome o završenim specijalizacijama utemeljene su posebno za strane liječnike (izvan Europske unije), a prve su dodijeljene:

- DFMS (diploma o završenoj specijaliziranoj medicinskoj obuci) dodjeljuje se nakon 2 do 6 semestara studija. Program je namijenjen liječnicima koji su na specijalizaciji u svojoj matičnoj zemlji.

- DFMSA (diploma o završenoj naprednoj specijaliziranoj medicinskoj obuci) dodjeljuje se nakon 1 do 2 semestra. Program je namijenjen liječnicima koji već imaju završenu specijalizaciju.

Ministarskom uredbom utvrđuje se broj ponuđenih mjesta za svaku granu i specijalnost. Kandidati moraju zadovoljiti na klasifikacijskim ispitima (uključujući provjeru jezičnog znanja). Provjere jezičnog znanja organiziraju na licu mjesta uredi za kulturu u okviru Francuskog veleposlanstva tijekom prvog tromjesečja. 

U svakom slučaju studij medicine od kandidata zahtijeva visoku razinu poznavanja francuskog jezika (najmanje razinu DALF B2).