Pariz je grad u kojem je "dobro biti student"

QS, specijalizirani ured, napravio je klasifikaciju uzevši u obzir 12 kriterija u 5 grupa : klasifikaciju sveučilišta u rankingu QS-a, omjer domaćih i stranih studenata, kvalitetu života, prepoznatljivost nastavne kvalitete kod francuskih i međunarodnih poslodavaca i životne troškove uključujući i  troškove upisa.

 Na kraju, Pariz se pokazao kao grad u kojem je « dobro biti student » ispred Londona i Bostona, posebice zbog kvalitete života i prepoznatljivost nastavne kvalitete kod poslodavaca.

 Još dva grada koja se pojavljuju u klasifikaciji su Lyon na 14. i Toulouse na 46. mjestu.