Sustav je razrađen i usklađen u cijeloj Europskoj uniji.

Diplome

Francuski sustav visokog obrazovanja primjenjuje sustav koji se naziva „LMD“ preddiplomski, diplomski i doktorski studij, sustav koji je zajednički većini zemalja članica Europske unije. Ovaj sustav je osmišljen kako bi olakšao mobilnost studenata kako u Europi tako i u ostatku svijeta.

Dodjela diploma koje su organizirane u zajedničkom sustavu preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija temelji se na broju odslušanih semestara studija od upisa u sustav visokog obrazovanja i na odgovarajućem broju ECTS bodova:

Preddiplomski studij: zahtijeva 6 semestara studija nakon kojeg se dodjeljuje 180 ECTS bodova (3 godine studija)

Diplomski studij: zahtijeva još 4 semestra studija koji omogućuje stjecanje dodatnih 120 ECTS bodova (5 godina studija i sveukupno 300 ECTS bodova)

Doktorat: obično se stječe nakon 16 semestara (odnosno 8 godina studija).


ECTS : Europski sustav prikupljanja i prijenosa bodova

Međunarodno vrednovanje diploma i obrazovanja u okviru Europske unije počiva na sustavu zajedničkih bodova koji se naziva ECTS (Europski sustav prikupljanja i prijenosa bodova – European Credits Transfer System). Stečeni ECTS bodovi su kumulativni i prenosivi, na primjer u slučaju obrazovanja u više europskih ustanova.

Nacionalne diplome koje izdaju ustanove francuskog visokog obrazovanja regulira država:

  • nacionalne diplome koje izdaju sveučilišta ili druge javne ustanove (nacionalne umjetničke škole, arhitektonske škole…) zahtijevaju poštivanje nacionalnog standarda za kvalitetu koji je nametnut svima, a diplome imaju istu vrijednost bez obzira na ustanovu koja ih dodjeljuje.
  • inženjerska diploma je nacionalna diploma i Povjerenstvo za dodjeljivanje inženjerskih diploma (CTI) ovlašćuje škole koje dodjeljuju diplome.
  • istovrsno ovlaštenje postoji za poslovne škole i škole za menadžment koje priznaje država. Francusko ministarstvo obrazovanja potvrđuje te diplome. Pojedine škole su također stekle međunarodne akreditacije (na primjer Equis, AACSB).
  • umjetničke škole i specijalizirane škole također podliježu nacionalnom certificiranju.

Istovrijednost diploma

U Francuskoj ne postoji automatsko priznavanje istovrijednosti između stranih i francuskih diploma.

Svaka ustanova određuje svoje vlastite kriterije upisa, ovisno o prethodnom obrazovanju studenta i zahtjevima predloženog nastavnog programa. Takav način omogućuje sastavljanje ujednačenih skupina studenata i jamči razinu pruženog obrazovanja.

ENIC NARIC FRANCE je centar za informiranje o akademskom i stručnom priznavanju diploma, a može utvrditi priznavanje razine obrazovanja stečene u stranom obrazovnom sustavu u odnosu na francuski obrazovni sustav. Ova potvrda ne predstavlja priznavanje istovrijednosti, već je to dokument koji ponekad zahtijevaju ustanove francuskog visokog obrazovanja.