Evo, ukratko, kako se odvija studij u Francuskoj...

Sveučilišni kalendar

Akademska godina u Francuskoj započinje u mjesecu rujnu ili listopadu i završava u mjesecu svibnju ili lipnju, ovisno o ustanovama i nastavnim programima.

Sveučilišna godina je isprekidana praznicima, a posebno dva tjedna u prosincu (Božić i Nova godina). 

Akademska godina je podijeljena na dva semestra kratkim prekidom nakon završnih ispita na kraju prvog semestra.

Ljetni praznici traju više od dva mjeseca tijekom srpnja i kolovoza.

Predavanja

U francuskom visokom obrazovanju, posebice na sveučilištima, postoje dvije vrste predavanja.

Predavanja

Predavanja se održavaju u velikim dvoranama od 100 do 1.000 mjesta, gdje profesor drži nastavu u obliku predavanja, a studenti bilježe. Predavanja su često sadržana u skriptama koje izrađuju profesori i dostupni su studentima na kraju predavanja kao priprema za ispite.

Vježbe (TD) i praktična nastava (TP)

Praktična nastava (TP - Travaux Pratiques) i vježbe (TD - Travaux Dirigés) održavaju se u malim skupinama. To je oblik nastave koji se održava kako bi se učvrstila i produbila teoretska znanja stečena na predavanjima. Vježbe i praktična nastava su obvezni, a predavanja nisu.

Vježbe, praktična nastava, pripravnički staž, praksa u tvrtkama organizirani su za studente u okviru stručnog obrazovanja na sveučilištu (DUT, preddiplomski stručni studij i stručni magisterij).