Prethodno dobivanje financijskih sredstava često je neophodno kako bi se upisao doktorski studij.

Ako planirate doktorski studij u Francuskoj, moguće je nekoliko vrsta financiranja.

Doktorski ugovor: status ugovornog osoblja kojeg zapošljava država.

Doktorski ugovor zamjenjuje ugovore o naknadama za istraživanje i ugovore za znanstvene novake u suradničkom zvanju asistenta. Taj ugovor o radu u skladu je s javnim pravom.

Ovaj ugovor utvrđuje svrhu i trajanje zadaće povjerene doktorandu, vrstu aktivnosti koje će obavljati, godišnji odmor i stjecanje staža za one osobe koje imaju status ugovornog osoblja koje zapošljava država. Radno vrijeme u Francuskoj zakonski je ograničeno na 35 sati tjedno.  

Doktorandi koji se bave isključivo istraživanjem zarađuju manje (mjesečno 1.685 eura bruto) od onih koji obavljaju i druge zadaće kao što su nastava, popularizacija istraživačkih rezultata i savjetodavne usluge (mjesečno 2.025 eura bruto).

To su minimalni iznosi koje ustanove mogu i povećati ovisno o njihovim ciljevima u pogledu zapošljavanja i o profilu zaposlenih doktoranada.

Industrijski sporazumi za obuku kroz istraživanje (CIFRE)

Ovi sporazumi omogućuju mladim istraživačima izradu doktorske disertacije kroz zapošljavanje u tvrtki tako što će provoditi istraživački i razvojni program u suradnji s istraživačkim timom izvan tvrtke. Kako bi doktorand mogao sklopiti sporazum mora imati magisterij ili diplomu inženjerske škole.

Međunarodni dvojni doktorati znanosti  

Međunarodni dvojni doktorati znanosti uređuju se sporazumom između dvije ustanove visokog obrazovanja, francuske i inozemne, a omogućuje doktorandu da pripremi svoju doktorsku disertaciju u svojoj zemlji i u Francuskoj ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

  • doktorandi obavljaju svoj posao pod nadzorom mentora doktorske disertacije u svakoj zemlji;
  • doktorand priprema doktorsku disertaciju tako što boravi u svakoj od ustanova;
  • jezik na kojem doktorand piše disertaciju definiran je sporazumom;
  • doktorand brani jedinstvenu doktorsku disertaciju, ali prima dvije diplome.

Iako, u pravnom smislu, dvojni doktorat nije način financiranja, on može biti popraćen financijskom potporom.

Nedavno osnivanje doktorskih udruženja, koji okupljaju francuska i inozemna sveučilišta s ciljem razmjene doktoranada, ojačava ovaj mehanizam potpore mobilnosti.