Želite učiti francuski jezik u Francuskoj? Odaberite jedan od centara pod oznakom Qualité française langue étrangère.

Želite studirati u Francuskoj?

Želite učiti francuski jezik u Francuskoj? Odaberite jedan od centara pod oznakom Qualité française langue étrangère.

Oznaku Qualité française langue étrangère osmislila je Francuska država kako bi prepoznala i promovirala centre čija ponuda predavanja i usluge predstavljaju garanciju kvalitete na sljedećim područjima: prihvat, lokacije, provedba, nastavnici i obuke.

Pogledajte listu označenih centara na stranici www.qualitefle.fr