Promicati francusko visoko obrazovanje diljem svijeta.

Od 1998. godine, Francuska posjeduje operativnu strukturu, agenciju EduFrance koja je kasnije preimenovana u CampusFrance i koja djeluje u sve konkurentnijem međunarodnom kontekstu.

Posvećena međunarodnoj, sveučilišnoj i znanstvenoj mobilnosti, agencija CampusFrance pod okriljem je Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva visokog obrazovanja i istraživanja.

Uloga i zadaće

Pod okriljem ministarstava i u suradnji s visokoškolskim ustanovama i njihovim udruženjima, CampusFrance promiče francuske programe visokog obrazovanja u cijelom svijetu nudeći stranim studentima put do uspjeha kroz pristup visokom obrazovanju u Francuskoj. Njegova uloga proteže se od zemlje iz koje dolaze do zemlje domaćina, od pružanja prvih informacija studentima do pomoći kod planiranja njihova boravka u Francuskoj i povratka u matičnu zemlju.

Nedavno je ta uloga dodatno proširena zakonom od 27. srpnja 2010. koji je CampusFranceu dodijelio status javne ustanove industrijskog ili komercijalnog karaktera (EPIC). U tom će okviru sadašnja agencija udružiti snage s udrugom EGIDE, vodećim koordinatorom međunarodne mobilnosti u Francuskoj te će preuzeti međunarodne aktivnosti CNOUS-a. Zadaće te nove organizacije bit će sljedeće :

  • Valorizacija i promidžba francuskog sustava visokog i strukovnog obrazovanja u inozemstvu, između ostalog i putem redovnog praćenja stranih državljana koji su svoje obrazovanje djelomično ili u potpunosti završili u francuskom obrazovnom sustavu ili u francuskoj obrazovnoj mreži u inozemstvu
  • Pomoć stranim studentima i istraživačima, posebice kod ishodovanja vize i traženja smještaja, u suradnji sa sveučilištima, školama i drugim visokoškolskim i istraživačkim ustanovama, kao i lokalnom samoupravom
  • Upravljanje stipendijama, vježbeničkim staževima i drugim programima međunarodne mobilnosti studenata i istraživača
  • Promidžba i razvoj visokog obrazovanja koje se provodi uz pomoć novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

 

Usluge i alati

CampusFranceov bogat program događanja u inozemstvu (sajmovi, forumi, tematski posjeti, sveučilišne ture) privlači godišnje u prosjeku 160.000 posjetitelja. Program se priprema unaprijed, u geografskom i strateškom smislu, u suradnji s nadležnim ministarstvima te visokoškolskim ustanovama i njihovim udruženjima.

Uz velika međunarodna događanja (godišnja bilateralna razmjena, međunarodne izložbe, značajne godišnjice i komemoracije) i događanja na kojima CampusFrance redovito sudjeluje, iskušane su i nove forme promidžbe koje su se pokazale posebno uspješnima: tematske misije, ciljani institucionalni susreti, posjeti predsjednika stranih sveučilišta itd.

Međunarodni programi

CampusFrance se prijavljuje na međunarodne natječaje, u konzorciju s visokoškolskim ustanovama i velikim europskim promidžbenim agencijama s kojima usko surađuje. CampusFrance sudjeluje u mnogobrojnim europskim projektima na područjima kao što je promidžba europskog visokog obrazovanja, akademska mobilnost i sveučilišna suradnja.

U okviru programa Erasmus Mundus Action 3 koji financira Europska komisija, CampusFrance koordinira projektom PromoDoc čiji je cilj promidžba doktorskih studija u industrijaliziranim zemljama izvan Europske unije. Agencija je na čelu međunarodnog konzorcija koji sačinjavaju DAAD (Njemačka), nizozemski Nuffic, British Council, Europeam Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers (Eurodoc) i Institute of International Education (Sjedinjene Američke Države).

Cilj PromoDoca je povećati atraktivnost doktorskih studija u Europi, poboljšati informiranost o doktorskim programima i olakšati pristup doktorskim studijima studentima iz trećih zemalja, posebice iz sljedećih industrijaliziranih zemalja i područja: Kanada, Koreja, Sjedinjene Američke Države, Hong Kong, Japan, Singapur i Tajvan. U okviru ovog projekta razvit će se niz instrumenata promidžbe, a u ciljanim će se zemljama provesti akcije informiranja, privlačenja stranih studenata i promidžbe.

CampusFrance sudjeluje također u drugim europskim projektima koje financira Europska komisija: IMPI (Indicators for Mapping and Profiling Internationalisation) [4] , Eurodata II (Study on mobility developments in higher education) [5]  i EACOVIROE [6].
 

CampusFrance je dobio zadaću vođenja programa « Poduzetnici u Africi » čiji je cilj evaluirati projekte osnivanja poduzeća čiji su nositelji inženjerske škole.

Nedavno je CampusFrance dobio središnju ulogu u procesu osnivanja Mediteranskog ureda za mladež (OMJ).

 

Više od 50 internetskih stranica namijenjenih stranim studentima

Uz ovu internetsku stranicu koju upravo čitate, CampusFrance vam nudi još pedesetak lokalnih internetskih stranica kojima upravljaju izravno njegovi inozemni uredi - Espaces CampusFrance. Te stranice nude osnovne informacije studentima koje zanima studiranje u Francuskoj na jednom od 27 jezika koji se koriste u agenciji.

U tridesetak zemalja u kojima je na snazi « CEF postupak » Ministarstva vanjskih i europskih poslova, studenti se služe lokalnim stranicama CampusFrancea prilikom upisa i dobivanja studentske vize.