Mediteranski ured za mladež (OMJ) je tijelo koje će se baviti mobilnošću mladih u mediteranskom prostoru.

Zadaća Mediteranskog ureda za mladež bit će provedba pilot projekta operativne mobilnosti od školske godine 2011/2012 u probnom trajanju od tri godine. Ured danas okuplja 16 zemalja : Albanija, Bosna i Hercegovina, Cipar, Hrvatska, Egipat, Španjolska, Francuska, Grčka, Italija, Libanon, Maroko, Malta, Crna Gora, Slovenija, Tunis i Turska.

 

Područja zajedničkog interesa

Ovaj se oblik potpore odnosi na studente koji pohađaju Kako bi promicao mediteransku mobilnost, OMJ će dodjeljivati stipendije, pružati pomoć pri ulasku i studiranju u nekoj od zemlji partnera i pri prvom profesionalnom iskustvu. Korisnicima stipendije će također nuditi profesionalno mentorstvo i pristup mreži vježbeničkih staževa i poslova.

Ovaj se oblik potpore odnosi na studente koji pohađaju magistarski ili doktorski studij iz područja interesa za mediteranski prostor. Tih 13 područja su:

Tehničke znanosti :

Poljoprivreda, poljoprivredno-prehrambena industrija, ribarstvo

Okoliš i geoznanosti

Informatika, matematika, telekomunikacije

Graditeljstvo, urbanizam, javni radovi

Prijevoz

Društvene znanosti :

Pravo

Kulturni menadžment

Menadžment, upravljanje, financije i trgovina

Gospodarske i političke znanosti

Turizam, hotelijerstvo, ugostiteljstvo

Sport

Obrazovanje

Zdravstvene znanosti :

Medicina

Prvi poziv na dostavu prijedloga projekata objavljen je u jesen 2010. godine. Visokoškolske ustanove pozvane su da dostave prijedloge za odobrenje prihvatljivih programa početkom 2011.

Katalog odobrenih programa objavljen je na internetskoj stranici Mediteranskog ureda za mladež  [6].

 

CampusFrance, koordinator projekta

Ministarstvo zaduženo za imigraciju odabralo je agenciju CampusFrance za voditelja ovog projekta. U ovoj ranoj fazi, prije osnivanja samog ureda, njegova zadaća uključuje pripremu stručnih konferencija, objavu prvog poziva na dostavu prijedloga projekata i opću koordinaciju projekta.