Kako se upisati u neku francusku ustanovu? Postupak ovisi o vašem državljanstvu, zemlji boravišta i naravi studija koji namjeravate upisati.

Postupak upisa putem interneta obvezan je u 31 zemlji

U tridesetak je zemalja uveden postupak prijave putem interneta. Nakon prijave, morate obvezno ishodovati studentsku vizu. Ako živite u zemlji koja nije navedena u dolje priloženom popisu, možete izravno kontaktirati ustanovu svog izbora.

Zemlje u kojima se primjenjuje CEF postupak su sljedeće :

Alžir

Argentina

Benin

Brazil

Burkina Faso

Kamerun

Kanada

Čile

Kina

Kolumbija

Republika Kongo

Južna Koreja

Obala Bjelokosti

SAD

Gabon

Gvineja

Indija

Japan

Libanon

Madagaskar

Mali

Maroko

Mauricijus

Meksiko

Senegal

Rusija

Sirija

Tajvan

Tunis

Turska

Vijetnam

 

 

 

 

 

 

Upis na prvu godinu studija na francuskom sveučilištu: zahtjev za preliminarni upis (DAP)

Studenti koji posjeduju stranu svjedodžbu o završetku srednjoškolskog obrazovanja, a žele se upisati na prvu ili drugu godinu studija na sveučilištu, moraju obvezno predati zahtjev za preliminarni upis (DAP) uredu za kulturu Francuskog veleposlanstva u njihovoj zemlji prebivališta. U tridesetak gore navedenih zemalja, DAP je dio obveznog postupka upisa putem interneta.

U svakom od ovih slučajeva, postupak preliminarnog upisa započinje u siječnju svake godine i ima vrlo stroge rokove.

Upis nakon mature (APB)

Ministarstvo visokog obrazovanja i istraživanja (MESR) uvelo je ovaj obvezni postupak predupisa na prvu godinu visokog obrazovanja putem interneta kako bi izašli u susret studentima, donoseći na jednoj internetskoj stranici gotovo sve programe visokog obrazovanja (preddiplomski studij, DUT, BTS-BTSA, CPGE, specijalizirane škole…).

Strani studenti (uključujući i europske studente) podjednako podliježu ovoj obvezi (imali oni francusku maturu ili ne) ako žele upisati prvu godinu na nekoj francuskoj visokoškolskoj ustanovi koja nije pokrivena DAP-om (zahtjev za preliminarni upis), kao što su IUT (sveučilišni tehnološki institut), STS (znanstvene i tehnološke studije), CPGE (program za pripremu studenata za visoke škole), neke škole.

Napomena : u tridesetak gore navedenih zemalja u kojima je CEF postupak obvezan, zahtjev za upisom na IUT podnosi se izravno putem internetske prijave.

Stranica APB (upis nakon mature) omogućuje svim učenicima podnošenje preliminarnih prijava za vježbeničke programe, bez obzira na njihovo državljanstvo i zemlju boravišta.  Stranica donosi precizne informacije o boravišnim dozvolama koje omogućuju stranim podnositeljima prijave da sklope ugovor o vježbeništvu kako bi preliminarni upis postao službeni upis.

Na internetskoj je stranici dostupan i poseban vodič za međunarodne podnositelje prijave.

 

Zemlje Europske unije

Upis iz zemlje članice Europske unije

Europskim studentima nije potrebna viza, a postupak  je jednostavan!

Državljani neke od zemalja EU

Ako ste državljanin neke od zemalja Europske unije (EU ili Europskog gospodarskog prostora), Andore ili Švicarske, možete izravno stupiti u kontakt s ustanovom ili ustanovama koje ste odabrali kako biste se prijavili. Ne morate slijediti nikakav poseban postupak, niti vam je potrebna viza kako biste se upisali u francusku visokoškolsku ustanovu nakon prve godine studija.

Ukoliko želite studirati na francuskoj visokoškolskoj ustanovi od prve godine, morate obvezno slijediti postupak predupisa putem interneta Upis nakon mature „Admission post-bac“ (APB) kao i svi francuski studenti.

Ostali studenti koji borave u Europi

Ako boravite u jednoj od zemalja Europske unije, a niste državljanin neke od zemalja Europske unije, morate dobiti studentsku vizu u konzulatu Republike Francuske u zemlji u kojoj boravite. Čak i ako je CEF postupak na snazi u zemlji iz koje dolazite, nije nužno vraćati se onamo kako biste se upisali u neku od francuskih visokoškolskih ustanova.