Viza za produženi boravak u svrhu znanstvenog istraživanja

 

Posebna viza namijenjena je znanstvenicima koji u Francuskoj borave više od 3 mjeseca.

Ova viza namijenjena je osobama koje imaju diplomu istovjetnu najmanje magistarskom studiju, koji dolaze u Francusku kako bi provodili istraživanja ili kako bi održavali sveučilišnu nastavu. Javne ili privatne istraživačke organizacije ili ustanove za sveučilišno obrazovanje mogu primiti doktorante, istraživače ili nastavnike koji dolaze u Francusku provoditi istraživanja ili održavati sveučilišnu nastavu.

Nakon dva mjeseca od dolaska u Francusku, nositelj vize može zatražiti privremenu boravišnu dozvolu koja ima napomenu „ u znanstvenu svrhu“. Kada je strani doktorant zaposlen tijekom studija u okviru doktorskog ugovora, tada sporazum sadrži njegov zaposlenički status.

Sporazum s ustanovom domaćinom administrativni je dokument koji sadrži prirodu i trajanje radova podnositelja zahtjeva. Sporazum je namijenjen dobivanju vize za produženi boravak u znanstvene svrhe, a potvrđuje ga prefektura. Ustanova domaćin upućuje sporazum istraživaču prije podnošenja zahtjeva. U konačnici sporazum potvrđuje konzulat.

Sporazum s ustanovom domaćinom jedinstveni je dokument kojim se dokazuje razlog boravka, raspolaganje sredstvima, smještaj i medicinska zaštita znanstvenika. Ovaj postupak se primjenjuje na doktorante koji su zaposleni u svrhu provođenja istraživanja. Navodi se također priroda njegovog ugovora o radu: doktorski ugovor, industrijski sporazum za edukaciju kroz istraživanje (CIFRE) i ostalo.

Boravišna dozvola koja sadrži napomenu „u znanstvenu svrhu“ omogućuje nositelju da u Francuskoj vrši istraživanja ili održava nastavu u okviru sporazuma s ustanovom domaćinom. Ova boravišna dozvola vrijedi godinu dana i može se obnoviti. Nakon dva mjeseca od dolaska u Francusku potrebno je zatražiti ovu dozvolu. Pristojba za izdavanje dozvole naplaćuje se 300 eura.

Nakon isteka prve godine dopuštena je velika fleksibilnost. Strani istraživači mogu produljiti dozvolu za razdoblje duže od jedne godine, ali ne više od četiri. Ovo produljenje je vezano za trajanje radova predviđeno u sporazumu ustanovom domaćinom. Nadležna je prefektura u mjestu boravišta.

Ukoliko supružnik i djeca istraživača trebaju također boraviti u Francuskoj, preporučuje se da podnesu odgovarajuće zahtjeve za vizu u isto vrijeme. Kada stigne u Francusku, supružnik znanstvenika dobit će dozvolu za privremeni boravak s napomenom“privatni i obiteljski život“ koja mu omogućuje profesionalnu aktivnost u Francuskoj.