Francuski zdravstveni sustav smatra se jednim od najboljih na svijetu.

U Francuskoj postoji zdravstvena usluga za studente, posebice kada govorimo o preventivnoj zdravstvenoj zaštiti.

Socijalno osiguranje za studente i dopunsko osiguranje

Francuska zdravstvena skrb koju pruža sustav socijalnog osiguranja vrlo je kvalitetna, a omogućuje studentima povrat dijela plaćenih troškova. Iznos premije koji su studenti plaćali u 2010. godini bio je 198 eura. Iznos premije možete uplatiti u visokoškolskoj ustanovi u vrijeme upisa. Premija je obvezna za studente koji dolaze izvan Europske unije.

Studenti iz zemalja Europskog gospodarskog prostora oslobođeni su plaćanja u slučaju da imaju europsku iskaznicu zdravstvenog osiguranja (ili privremeno uvjerenje) koja vrijedi za cijelu akademsku godinu, ili ako imaju potvrdu o privatnom osiguranju koje pokriva sve zdravstvene rizike bez ograničenja u pogledu cijena zdravstvenih usluga.

Sustav socijalne skrbi nadoknađuje u prosjeku 60% troškova u slučaju bolesti. Uz ovaj obvezni sustav postoji dopunsko studentsko osiguranje (s godišnjom premijom od 110 eura). To dodatno osiguranje nadopunjuje navedeno pokriće tako da skrb bude u potpunosti besplatna.  

Dva glavna dopunska osiguranja za studente su:

  • LMDE (La Mutuelle des Étudiants)
  • USEM, savez koji okuplja 10 regionalnih studentskih dopunskih osiguranja

Da bi studenti mogli koristiti socijalnu skrb za studente moraju biti mlađi od 28 godina i upisani u akreditiranu visokoškolsku ustanovu najmanje 4 mjeseca.

Kada studentu isteknu gore navedeni uvjeti, odnosno nakon 28. godine života ili nakon završetka studija i prije prvog zaposlenja, studenti mogu zadržati svoje pravo na uslugu zdravstvenog osiguranja i porodiljnog dopusta najdulje još četiri godine. Zahtjev za zadržavanjem prava student mora predati u Zavodu za zdravstveno osiguranje (CPAM, Caisse primaire d'assurance maladie) prema mjestu prijavljenog prebivališta.

Svi ostali studenti, odnosno oni studenti čiji studij traje kraće od 4 mjeseca ili studenti koji studiraju u ustanovi koja nije akreditirana, moraju ugovoriti osobno zdravstveno osiguranje s privatnom osiguravajućom tvrtkom. U Francuskoj iznos premije zdravstvenog osiguranja iznosi između 150 i 550 eura godišnje.

Studenti koji su stariji od 28 godina mogu pod određenim uvjetima koristiti univerzalno zdravstveno pokriće (CMU, Couverture Médicale Universelle) za što plaćaju posebnu godišnju premiju.