Kvalitetni znanstveni i praktični nastavni programi u suradnji s poslovnim svijetom

Francuska je poznata po izvrsnosti svojih nastavnih programa za inženjere.

Francuski nastavni programi za inženjere ujedinjuju vrlo kvalitetno teoretsko obrazovanje u znanstvenim predmetima i praktično inženjersko iskustvom. Bliska suradnja škola s poslovnim svijetom predstavlja veliku prednost, kako s pedagoškog tako i sa stručnog stajališta.

U Francuskoj djeluje više od 250 inženjerskih škola. Te škole sustavno podliježu nadzoru Nacionalnog povjerenstva za dodjelu inženjerskih diploma (CTI) koje potvrđuje dodijeljene diplome. Škole su udružene u savez CDEFI.

Škole zajedno pokrivaju sva područja inženjerskih znanosti, ali svaka od njih obično je specijalizirana u određenom području koje možemo usporediti s odsjecima na stranom sveučilištu.

Upis u neki od obrazovnih programa za inženjera u školama podliježe odabiru kandidata na temelju predanih dokumenata, prijamnih ispita ili natječaja.

Troškovi upisa u javne inženjerske škole iznose otprilike 500 eura godišnje.

Inženjerske škole i istraživanje

Neke inženjerske škole nude mogućnost sudjelovanja u istraživačkim ciklusima svojih doktorskih škola i omogućuju nastavak obrazovanja do stjecanja titule doktora inženjerskih znanosti. Istraživačka nastava organizira se u laboratorijima inženjerskih škola najčešće u suradnji sa sveučilištima i značajnijim industrijskim postrojenjima.

CampusFrance predstavlja program n+i :

Mreža "n+i" je konzorcij koji okuplja više od 70 inženjerskih škola u Francuskoj. Mreža je namijenjena studentima ili mladim stranim inženjerima koji su stekli najmanje diplomu istovjetnu diplomi prvostupnika.

  • Značajni udio znanstvenog i tehnološkog sadržaja  
  • Dodatni nastavni program iz područja humanističkih i društvenih znanosti (master "n+i"),
  • Predavanja iz poslovnog upravljanja,
  • Učenje stranih jezika (francuski, engleski obvezatno, a moguće je korištenje materinskog jezika).

Tijekom razdoblja obrazovanja studenata važnu ulogu imaju tvrtke. One pridonose boljem pripremanju inženjera "n+i" izlažući ih stvarnim uvjetima rada kroz praksu ili izravnim sudjelovanjem u projektima tih tvrtki.