Prestižne "Grandes Ecoles" tzv. Visoke škole u marljivom, ali toplom okruženju okupljaju nekoliko stotina studenata i profesora. U Francuskoj ćete također pronaći veliki broj škola specijaliziranih za odnose s javnošću, turizam, zdravlje i brojna druga područja.

"Grandes Ecoles"

Ovaj tipično francuski izraz odnosi se na javne ili privatne ustanove: inženjerske škole i menadžerske škole, ali jednako tako i na écoles normales supérieures (ENS), odnosno visokoškolske ustanove za obrazovanje nastavnika i istraživača, institute za političke studije (IEP), veterinarske škole i ostale škole raznih specijalnosti.

S obzirom na to da su te obrazovne ustanove vrlo stroge u odabiru kandidata, a primaju sveukupno otprilike 30.000 stranih studenata, oni su nakon završetka školovanja vrlo traženi na međunarodnom tržištu rada.

"Grandes Ecoles" tzv. Visoke škole organiziraju obrazovne programe koji često uključuju stručnu praksu i međunarodne razmjene.

 "Grandes Ecoles" dodjeljuju diplome istovjetne europskom akademskom nazivu magistra.

Škole mogu ponuditi prijelazne diplome ili specijalističke diplome poput:

  • Bachelor (nakon 3 ili 4 godine studija),
  • Master of Science – MSc (nakon 4 ili 5 godina studija),
  • MBA (Master of Business Administration),
  • Mastère Spécialisé - Ms (nakon 6 godina studija).

U Visokim školama, u brojnim nastavnim programima nastava se održava na engleskom jeziku, naročito u područjima za koja su škole specijalizirane.

Visoke škole pružaju vrlo posebno okruženje u kojem se studentima nudi vrlo bogati kulturni, sportski i društveni život koji djelomično financiraju privatne tvrtke.

Profesori su pristupačni i broj studenata u razredima je mali. Studenti rade na projektima, usmjeravaju se na analizu slučajeva i nudi im se veliki izbor mogućnosti.


Ostale specijalizirane škole

Francuska je svjetski priznata u području gastronomije, ugostiteljstva, mode, kinematografije…

Brojne škole specijalizirane u tim područjima imaju nastavne programe koji se odnose na sva navedena, a i brojna druga područja, kao što su strip, animacija, video igre, fotografija, scenska umjetnost ili novinarstvo, odnosi s javnošću, paramedicinsko obrazovanje, socijalni rad itd.

Ove ustanove dodjeljuju državne diplome ili vlastite diplome odnosno potvrde. 

Studiji obično traju od 2 do 5 godina, upis studenata najčešće se provodi na temelju prijamnog ispita ili na temelju procjene prijave koju je predao student.